Vælg de rigtige Team-medlemmer

Når du vælger medarbejdere til at arbejde i et geografisk spredt team, er det nødvendigt at vælge personer med de rette kvaliteter. Fokuser på følgende:

De skal være selvmotiverende - Det er vigtigt at vælge teammedlemmer, der har over gennemsnittet af selvmotivation og kan lide at arbejde selvstændigt, snarere end dem, der har brug for konstant opmuntring og opmærksomhed for at få jobbet gjort.

De skal besidde gode kommunikationsevner - Der kan være begrænset eller ingen, ansigt-til-ansigt kontakt, så team-medlemmerne bør have stærke kommunikationsevner. Som en del af dette, bør de være fortrolige med internet-teknologi.

De skal være resultatorienterede - Du vil have medarbejdere, der kan lide at sætte og nå mål. De skal være fortrolige med at blive vurderet ved hjælp af key performance indicators (KPI’er.)

De skal være åbne og ærlige - Du kan ikke våge over fjerne team-medlemmer, så du er nødt til at stole på at de kommer til dig med problemer, forslag og andre tilbagemeldinger. Det er derfor, det hjælper, hvis du vælger medarbejdere med åbne og ligefremme personligheder.