Definer formålet med dit team

Med et geografisk spredt team, er det vigtigt for medlemmerne at forenes omkring et fælles formål. Det er nødvendigt at alle accepterer teamets mål.

Oprettelse af et team charter er en fremragende måde at opnå dette. Et team charter er en "køreplan" for dit team. Det sikrer, at alle team-medlemmer er fokuseret på det rigtige fra starten.

Du kan bruge et team charter til at beskrive teamets mission, klart definere alles roller og ansvar, identificere vigtige ressourcer, og beslutte, hvordan holdet fungerer.

Team chartre anvender ofte en SMART skabelon - f.eks. (Specifik, Målelig, Accepteret, Relevant, Tidsramme) til at sætte mål og målsætninger.

Team chartre kan også være nyttige, når et fast team er i problemer. For eksempel kan vanskeligheder ved at arbejde på tværs af flere kontinenter skabe stress for dit team, og medlemmer kan miste deres fokus, eller arbejde hen imod modstridende mål.

Et team charter kan hjælpe med at få alle tilbage på sporet.