Virtuel sammenhold

 Tilskynd til Team Sammenhold

De fleste mennesker, der arbejder i et kontormiljø nyder lejlighedsvis frokoster eller andet samvær med kolleger. Og så er der tradition for at have kage til folks fødselsdage. Disse er alle team-sammenhold aktiviteter. Desværre er det fysisk umuligt med geografisk spredte teams!

Som leder skal du være kreativ for at opnå team-sammenhold hvis team-medlemmerne er fysisk adskilt.

Afhængig af budget, kan du f.eks. stile mod at samle dit team en gang om året - eller mere, hvis det er muligt.

Hvad med en weekend væk for at deltage i team-building aktiviteter?

Hvis budgetterne er stramme, og du måske har brug for alternativer - så er der her yderligere inspiration - bl.a. kunne du:

  • Oprette et intranet team-site - Dette kunne omfatte et forum for forslag eller ideer til bestemte projekter. Medtag evt. fotografier af teammedlemmer.
  • Oprette et virtuelt opholdsrum - Dette er mindre formelt end et team-site. Det er det virtuelle svar på dit kontors kaffepause område, hvor medarbejderne kunne dele mere personlig kommunikation.
  • Benyt webcams - Webcams er en meget billig måde at se andre teammedlemmer under telefonopkald og online-samtaler, og dette hjælper dit team til at føle sig mere knyttet til hinanden.
  • Vær opmærksom på sprogbarrierer - Hvis dine medarbejdere taler forskellige sprog, sørg for at have retningslinjer for sprog, der anvendes i løbet af et telefonopkald eller telekonference. Sikre, at teammedlemmer taler langsomt og tydeligt nok, så andre kan forstå. En skriftlig dagsorden for møder hjælper dem, hvis modersmål ikke er brugt i diskussionen, og efterfølgende referater hjælper også.