Flying

Tets blog

Test blog

Tets blog

23 august 2016

De fleste mennesker, der arbejder i et kontormiljø nyder lejlighedsvis frokoster eller andet samvær med kolleger. Og så er der tradition for at have kage til folks fødselsdage. Disse er alle team-sammenhold aktiviteter. Desværre er det fysisk umuligt med geografisk spredte teams!

Som leder skal du være kreativ for at opnå team-sammenhold hvis team-medlemmerne er fysisk adskilt.

Afhængig af budget, kan du f.eks. stile mod at samle dit team en gang om året - eller mere, hvis det er muligt.

Hvad med en weekend væk for at deltage i team-building aktiviteter?

Hvis budgetterne er stramme, og du måske har brug for alternativer - så er der her yderligere inspiration - bl.a. kunne du:

Oprette et intranet team-site - Dette kunne omfatte et forum for forslag eller ideer til bestemte projekter. Medtag evt. fotografier af teammedlemmer.

Oprette et virtuelt opholdsrum - Dette er mindre formelt end et team-site. Det er det virtuelle svar på dit kontors kaffepause område, hvor medarbejderne kunne dele mere personlig kommunikation.

Benyt webcams - Webcams er en meget billig måde at se andre teammedlemmer under telefonopkald og online-samtaler, og dette hjælper dit team til at føle sig mere knyttet til hinanden.

Vær opmærksom på sprogbarrierer - Hvis dine medarbejdere taler forskellige sprog, sørg for at have retningslinjer for sprog, der anvendes i løbet af et telefonopkald eller telekonference. Sikre, at teammedlemmer taler langsomt og tydeligt nok, så andre kan forstå. En skriftlig dagsorden for møder hjælper dem, hvis modersmål ikke er brugt i diskussionen, og efterfølgende referater hjælper også.

  Flying

To use the DISQUS service as your comment system in this blog, you should have a DISQUS account and register your website.

  1. Log into your DISQUS account
  2. Copy or make a note of the site shortname shown in the "Settings" under "Site Identity".
  3. Now log into the C1 Console of your website and edit the page with the "Composite.Community.Blog.BlogRenderer" function.
  4. In the function properties of "Composite.Community.Blog.BlogRenderer", select the "Comments Service Keys" parameter, switch to "Constant" and enter the site shortname.
  5. Click "OK" to save the changes, then save and publish the page.